Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

geoportal

REZERVAT BIOSFERE "BAČKO PODUNAVLJE"

logo-unesco-mab
Zbrinjavanje
coopMDD projekat
logo-sava-ties
logo-lifeline-mdd

Događaji

Juli 2022
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nema slike
Od 1990. godine, vlade širom sveta, u saradnji sa Populacionim fondom UN (UNFPA), obeležavaju Svetski dan stanovništva nizom aktivnosti, u skladu sa aktuelnom temom i trenutnim potrebama, kako bi unapredili razvojne strategije.
Datum :  ponedeljak, 11 jul 2022
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo-pannoneagle

PZZP je član IUCN-a

IUCN
wwf-logo

WWF - FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE

covid-19

Očuvanju životne sredine doprinosite uglavnom:

odgovornim ponašanjem u prirodi - 56.1%
racionalnom potrošnjom vode - 4.5%
štednjom energije (gasa, struje i sl.) - 9.1%
izbegavanjem korišćenja plastičnih kesa - 21.2%
višestrukom upotrebom ambalaže - 9.1%

Ukupno glasova: 66
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno

Izveštaj sa prvog pripremnog sastanka Koordinacionog saveta Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“

Izveštaj sa prvog pripremnog sastanka Koordinacionog saveta Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“

Na osnovu nominacionog formulara za upis Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“ (dalje: Rezervat biosfere“) na Svetsku listu rezervata biosfere (broj 03-1413 od 14.06.2016), kao i na osnovu odluke Međunarodnog koordinacionog saveta UNESKO-vog programa „Čovek i biosfera“ da se „Bačko Podunavlje“ upiše na navedenu Listu (FINAL REPORT: International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere (MAB) Programme Twenty-ninth session UNESCO Headquarters, Paris, Room IV (Fontenoy Building) 12 – 15 June 2017, Chapter IX, A. New nominations, Article 954). Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, kao administrativni koordinator Rezervata biosfere, je sazvao prvi pripremni sastanak Koordinacionog saveta Rezervata biosfere 24.01.2018. godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava odnosno Vojislav Zubac ispred opštine Bačka Palanka, Jelena Štetić ispred opštine Apatin, kao i predstavnici upravljača zaštićenih područja, Lazar Vejnović i Dragan Ćulibrk ispred SRP „Karađorđevo“ (upravljač VU „Morović“), Tatjana Krstić ispred Regionalnog parka „Bukinski hrastik“ (upravljač Ministarstvo odbrane), Darko Božović, ispred PP „Tikvara“ (upravljač SRC „Tikvara“) i Radmila Šakić Peurača ispred SRP „Gornje Podunavlje (upravljač JP „Vojvodinašume“), predstavnici civilnog sektora, Duška Dimović kao predstavnik „WWF-a” i dr Slavica Vujović ispred sektora za kulturu (Pokrajinski zavoda za zaštitu spomenika kulture). Sastanku su prisustvovali i koordinatori zaštićenih područja iz PZZP koji se nalaze u okviru Rezervata biosfere Bačko Podunavlje dr Jadranke Delić i Tanja Bošnjak kao i pomoćnik direktora sektora zaštite prirode dr Slobodan Puzović (Prilog 1).

Sastanak je otvorila dr Biljana Panjković, direktorka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, nakon čega je direktorka Kancelarije WWF-a u Srbiji Duška Dimović prezentovala koncept rezervata biosfere, a potom je Marko Tucakov, koordinator izrade nominacije predstavio Rezevat biosfere „Bačko Podunavlje“, kao i aktivnosti u sklopu projekta „Prekogranični program upravljanja budućim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav u pet zemalja“ koje se sprovode u Rezervatu biosfere.

Na pitanje koja je uloga Koordinacionog Saveta u upravljanju rezervatom biosfere odgovor su prezentovale Duška Dimović i Sara Pavkov. Dodatno, predstavljen je model strukture Koordinacionog saveta.

Usledio je radni deo sastanka, na kome su prisutni bili podeljeni u tri radne grupe, u zavisnosti od toga da li su predstavnici upravljača zaštićenih područja, jedinica lokalnih samouprava ili Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Zadatak svake grupe je bio da odgovori što opširnije na pitanja:

Šta očekuju od Rezervata biosfere?
Na čemu bi trebalo da se radi?
U kom smeru da se sprovode aktivnosti?

Nakon filtriranja svih predloga i odgovora, uočena su tri zajednička aspekta u sve tri grupe, koja su u saglasnosti sa funcionisanjem Rezervata biosfere.Ta tri aspekta predstavljaju i funkciju rezervata biosfere:

  1. Zaštita prirodnih vrednosti, kroz zaštitu biodiverziteta, revalorizaciju vrednosti, unapređenje područja kroz funkciju zaštite, razvoj integralnog upravljanja vodama.
  2. Održivi razvoj kroz razvijanje ruralnog turizma, brendiranje proizvoda, povećanje standarda života lokalne zajednice, sprovođenje projekata i obezbeđivanje finansija za realizaciju inovativnih održivih rešenja.
  3. Logistička podrška kroz edukacije i radionice, organizovanje mreže edukativnih cenatara, prekogranično umrežavanje, kao i lokalno umrežavanje sektora, stvaranje jedinstvene baze podataka, razmenu znanja i iskustava između seoskih sredina.

U narednom periodu neophodno je da budu definisani predstavnici svih sektora koji će uzeti učešće u Koordinacionom savetu Rezervata biosfere, a koji su definisani u modelu strukture Koordinacionog saveta, kako bi se mogao konstituisati Koordinacioni savet i početi sa implementacijom opštinskih Saveta, te započeti konkretne aktivnosti.

Prilog 1: Lista prisutnih na prvom sastanku Koordinacionog saveta Rezervata biosfere Bačko Podunavlje.

U Novom Sadu, Sara Pavkov
01.02.2018. godine

Top of Page