Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

geoportal

REZERVAT BIOSFERE "BAČKO PODUNAVLJE"

logo-unesco-mab
Zbrinjavanje
coopMDD projekat
logo-sava-ties
logo-lifeline-mdd

Događaji

Maj 2022
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nema slike
Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. maj za Dan zaštite biodiverziteta u cilju podizanja svesti gradjana i povećanja razumevanja značaja njegovog očuvanja i održivog korišćenja. Biodiverzitet kako u prošlosti tako i danas je pod velikim pritiskom različitih faktora ugrožavanja. Mnoge biološke vrste su ugrožene u većem ili manjem stepenu, na pragu su nestajanja ili su čak neke i zauvek izgubljene. Usvajanjem Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, na samitu UN o zaštiti životne sredine i održivom razvoju (Rio de Žaneiro, 1992. godine), ostvaren je opšti konsenzus da je biodiverzitet, koji nam obezbeđuje ne samo materijalna bogatstva, već i duhovno zdravlje, temelj zdrave životne sredine i održivog razvoja. Takođe je dogovoreno da zaštita i održivo korišćenje biodiverziteta treba da bude briga celog čovečanstva na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou, naročito u borbi protiv siromaštva.
Datum :  nedelja, 22 maj 2022
23
24
Nema slike
Evropski dan parkova proglasila je Federacija nacionalnih parkova Evrope, s ciljem da skrene pažnju javnosti na značaj zelenih površina. Ovaj datum je odabran kao sećanje na proglašenje prvih evropskih nacionalnih parkova - devet nacionalnih parkova u Švedskoj, 24. maja 1909. godine. Prvi put je Dan parkova obeležen širom Evrope 1999. godine, a u Srbiji se obeležava od 2001. godine.
Datum :  utorak, 24 maj 2022
25
26
27
28
29
30
Nema slike
Duvan je drugi glavni uzrok umiranja u svetu. Godine 1967. održana je Prva svetska konferencija o pušenju i zdravlju, a godine 1971. Svetska zdravstvena organizacija odlučuje se za sistemsku borbu protiv pušenja duvana i pušenje je definisano kao bolest zavisnosti.
Datum :  ponedeljak, 30 maj 2022
31
logo-pannoneagle

PZZP je član IUCN-a

IUCN
wwf-logo

WWF - FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE

covid-19

Očuvanju životne sredine doprinosite uglavnom:

odgovornim ponašanjem u prirodi - 56.1%
racionalnom potrošnjom vode - 4.5%
štednjom energije (gasa, struje i sl.) - 9.1%
izbegavanjem korišćenja plastičnih kesa - 21.2%
višestrukom upotrebom ambalaže - 9.1%

Ukupno glasova: 66
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno

SRP "Gornje podunavlje"

SRP "Gornje podunavlje"

NAZIV

"GORNјE PODUNAVLjE"

VRSTA

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE

Zakon o zaštiti životne sredine
("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 66/91)

OSNOVNE VREDNOSTI

Prostrano ritsko-močvarno područje leve dolinsake ravni Dunava od državne granice sa Mađarskom do Bogojeva, sa izvanredno izraženim odlikama relјefa i hidrografskim pojavama i objektima inundaciono–aluvijalnog rečnog pojasa, očuvanoim i bujnim izvornim bilјnim zajednicama ritova (ritske šume, livade, trstici i dr.), raznovrsnost i bogatstvo flore kao i prisustvo retkih i proređenih vrsta bilјaka (beli lokvanj – Nymphaea alba , žuti lokvanj – Nuphar lutea , kukurjak – Eranthis hymalis , rebratica – Nottonia palustris , zakržlјana prunika – Iris spuria , zmijasti lјutić – Ranunculus ophioglossifolius , jezičasti lјutić – Ranunculus linqua , crni glog – Crataegus nigra ) raznovrsnost i bogatstvo faune, naročito krupnih sisara (jelen obični – Cervus elaphus , divlјa svinja – Sus scrofa , srna – Capreolus capreolus ), riba i ptica močvarica, prisustvo retkih i proređenih životinjskih vrsta (orao belorepan – Haliaetus albicilla , crna roda – Ciconia nigra , kuna zlatica – Martes martes, kuna belica – Martes foina, jazavac – Meles meles , divlјa mačka – Felis silvestris i dr.) kao i osobita lepota pejsaža čine temelјni fenomen prirodnog dobra Gornjeg Podunavlјa.

KATEGORIJA

I (prva) kategorija

PRIRODNO DOBRO OD IZUZETNOG ZNAČAJA

Pravilnik o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara
("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 30/92)

KLASIFIKACIJA IUCN

IUCN Category IV

Staništa i druga upravlјana područja

(Habitat and species menagement area)

MEĐUNARODNI STATUS

IBA PODRUČJE

Zbog svojih opšte poznatih ornitoloških vrednosti, ovo područje je pod imenom Gornje Podunavlјe or Monoštor 1989. uvršćeno u registar područja od međunarodnog značja za ptice (YU029), prema IBA projektu na površini od 1.000ha (Grimmett&Jones, 1989) . Revizijom ovog projekta u 1997. predloženo je IBA područje Gornje Podunavlјe u novim granicama, površine 30.000ha (Puzović i Grubač, 1997). Ornitološka vrednost se pre svega ogleda u bogatstvu retkih i ugroženih vrsta na gnežđenju, ali i zbog njegovog značaja za migraciju i zimovanje severnijih populacija.

RAMSARSKO PODRUČJE

Prema Prostornom planu RS do 2010. godine, predviđeno je da "Gornje Podunavlјe" bude nominovano za upis na Ramsarsku listu, između ostalog i kao područje od međunarodnog značaja za ptice vodenih staništa.

ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA - POGRANIČNA PODRUČJA

Ovo područje je uklјučeno u projekat "Podrška zaštićenim pograničnim područjima", koji je deo Akcionog plana "Parkovi za život" (Parks for life), koji nose IUCN i EUROPARC. "Gornje Podunavlјe" se razmatra u kontekstu zajedničke zaštite sa susednim područjima u Mađarskoj i Hrvatskoj.

REZERVAT BIOSFERE:

"Gornje Podunavlјe" se nalazi na nacionalnoj listi predloga za budući rezervat Bisfere, a nominacija sledi nakon izrade odgovarajuće studije.

REZERVAT BIOSFERE "Drava - Mura"

"Gornje Podunavlјe" je 1998. godine uklјučeno u projekat EURONATUR za proglašenje rezervata biosfere "Drava - Mura" koji obuhvata prirodna dobra uz ove dve reke srednje Evrope, i delom uz Dunav, u okviru 5 zemalјa. Uklјučeno je 11.506ha našeg područja, a postupak kod UNESCO je u toku.

POLOŽAJ

Gornje Podunavlјe je jasno omeđen i kompaktan ritski kompleks. Nalazi se u severozapadnom delu Bačke na inudacionom području gornjeg toka Dunava kroz našu zemlјu sa njegove leve strane od 1367 km do 1433 km, a pored naselјa Bogojevo, Sonta, Apatin, Kupusina, Bački Monoštor, Bezdan, Kolut i Bački Breg.

Sa severne strane omeđen je državnom granicom sa Mađarskom, istočnu stranu čine Bajski kanal, kanal DTD, rukavac Dunava i odbrambeni nasip. Na jugu i zapadu prema Republici Hrvatskoj omeđa je rekom Dunav.

Nadmorska visina prirodnog dobra iznosi

minimalna: 80 m.n.v.

maksimalna: 88 m.n.v.

POVRŠINA

Zaštićeno prirodno dobro "Gornje Podunavlјe" prostire se na teritoriji opštine Sombor i Apatin. To je jasno omeđeno područje u kojem dominiraju šumske površine.

Ukupna površina zaštićenog prirodnog dobra iznosi 19.648,00 ha.

REŽIMI I MERE ZAŠTITE

Područje prirodnog dobra "Gornje Podunavlјe" svrstano je u kategoriju prirodnih dobara na kojima se po međunarodnim kriterijumima, podrazumeva ograničavanje lјudskih aktivnosti. Zaštita područja je od isuzetne važnosti za trajnu dobrobit prirodnih vrednosti od nacionalnog ili globalnog značaja. Iako se u ovoj kategoriji nalaze raznovrsna područja, na svakom području je primarni cilј zaštita prirode u procesu upravlјanja i mudrog korišćenja. Prema tome, cilј zaštite prirodnog dobra "Gornje Podunavlјe" je očuvanje svih prirodnih karakteristika ovog područja a koje daju bitne odlike ritova u priobalјu Dunava.

Međutim, cilј i svrha zaštite ovog područja nisu se mogli u sadašnjim uslovima, u potpunosti odreći korišćenja prirodnih resursa. Nјihovo korišćenje mora biti usmereno prvenstveno kroz usklađivanje oblika i načina eksploatacije sa imperativom očuvanja, održavanja i unapređivanja što će u mnogome doprineti zadržavanju autohtonosti a takođe i ambijentalnih odlika čitavog područja.

Obezbeđivanjem ovog cilјa stvaraju se uslovi za očuvanje i prezentaciju prirodnih vrednosti kroz usklađen razvoj sportsko rekreativnog i izletničkog turizma i životne sredine ovog područja, te njihovog prostornog i funkcionalnog povezivanja i korišćenja prema predhodno usvojenim programima za svaki vid aktivnosti.

U cilјu zaštite, očuvanja i unapređivanja prirodnog dobra "Gornje Podunavlјe" kao Specijalnog rezervata prirode, a naročito njemu svojstvenih prirodnih vrednosti, ustanovlјavaju se na određenim prostorima, unutar zaštićenog prirodnog dobra, prvi, drugi i treći stepen zaštite.

 

Upravljač:

JP „Vojvodinašume", ŠG „Sombor", Sombor tel: 025 463 114 ili 463 111

Top of Page